Gåtur rundt om Bagsværd sø

Billeder fra min tur rundt om Bagsværd sø, hvor der er ca 8,8 km rundt om.

Bagsværd sø er nok mest kendt som Danmarks Rostadion og det ses tydeligt især den ende, hvor startbanerne er, hvor der er mange kaproere. Der er også mulighed for at leje kanoer og robåde eller tage en tur med bådfarten

Det er muligt at gå ved vandkanten næsten hele vejen rundt om Bagsværd Sø, det er nærmest kun ved Nybrovej, hvor man lige kan se Lyngby sø på den anden side af vejen.

I området findes yngelsteder for en lang række fugle som gæs, fjordterne og fiskehejrer

Den lille ø Gåseholm ligger uforstyrret hen som ynglested for det rige fugleliv.

Er man heldig, kan man se fiskeørn, isfugl og duehøg, hvinand og natuglen. Søen bliver også besøgt af mange trækfugle i foråret og efteråret. Der lever også flagermus.

Langs søens bredder kan man finde planter som Kærmysse, Brudelys, Kalmus og Stolthenriks gåsefod

Af kulturperler kan nævnes Sophienholm som bruges til kunstudstillinger året Aldershvile slotsruin som husede Grevinden af Bagsværd til det brændte ned, men hvor man stadig kan nyde parken samt Marienborg som er stillet til rådighed for statsministeren som residens og til repræsentative formål, men det er nu mere skimte end at se. Statsministerens nytårtale bliver også optaget her.

Min tid rundt om søen var 1 time og 45 minutter.