Gåtur rundt om Damhussøen

 

Gåturen rundt om Damhussøen er ca. 3,6 km.

Damhussøen er en kunstig sø og oprindelig var Damhusengen også en del af søen.

Søen er en af de grønne oaser i København og rundt om er der cykelsti og gangsti, som bliver brugt af fodgængere, hundeluftere, kondiløbere og selvfølgelig cyklister. Der er masser af grønt til øjnene, og spændende huse med udsigt til søen.

Der er fugle i og omkring søen året rundt. Om sommeren yngler her blandt andet grønbenet rørhøne, parktræløber, spurvehøg, stor flagspætte, taffeland, toppet lappedykker, troldand. Fugle som mursejler og tårnfalk bruger søen som spisekammer og søen lokker også mange trækfugle til.

De 2 fugleøer er i øjeblikket indtaget af skarver, men det arbejder man på at få ændret.

Om foråret og i sommer halvåret kan du ved solnedgang se flagermus som brunflagermus, vandflagermus, skimmelflagermus, dværgflagermus.

Langs søens bred er beplantningen blandet. Der står mange asketræer og rødel langs søens breder og jordhøjde kan du se planter som erantis, judaspenge, kællingetand, ramsløg, skovranke og vellugtende aftenstjerne.

Min tid rundt om søen var 40 minutter.