Gåtur rundt om Esrum sø

 

Billeder fra min vandretur rundt om Esrum sø, som blev til en tur på ca. 31 km

Esrum sø er Danmarks 3. største sø. Det er også en af de tre reneste søer i verden.

Turen rundt er mere en gåtur i skoven og vejen, end en gåtur rundt om søen, da Gribskov følger søen på den ene side, og den anden er fredet, så der er kun udsigt ud over søen på en del af den, men der er et igangværende arbejde i gang med at lave en sti hele vejen rundt om søen.

Undervejs kommer du udover gennem Fredensborg Slotspark. Du kan lave en lille afstikker og besøge Esrum kloster som er et gammelt cistercienserkloster, samt Daniels kilde som ligger bag Møllegården. Ved Esrum kloster, går en trampesti, hvor man går på en mark sammen med køerne ned til Søvejen, hvor man går nede ved vandet gennem Gribskov.

Det er ved Pramvejen og Tevandsbugten at Egon og Kjeld skændes og Benny gør det godt igen i Olsenbanden ser rødt. Søen har også været brugt i de gamle danske film Kys til højre og venstre og Brand-Børge rykker ud. Filmlokationen til Brand-Børge rykker ud er ved badebroen ved Tumlingehus.

Fuglelivet omkring søen består af gråand, hvinand, skarv, troldand, knopsvane, blishøne, toppet lappedykker, grønirisk, rødstjert, grå fluesnapper, vindrikse samt sortspætte og havørn.

Det er også muligt at fiske i noget af søen, hvor den især er kendt for søørred, gedde og aborre, men kan også fange ål, hork, brasen, skalle, suder og løje.

Bådfarten Esrum sø sejler også på søen, så det er muligt at se søen inde fra også.

Søen skulle i sin tid være opstået ved en rig bondes eng, ville blive til en sø, hvis hans datter ikke giftede sig med den man han havde udset det skulle være, og ikke den karl hun selv ville giftes med. Da de blev gift blev engen til en sø og bonden druknede i den.

Min tid rundt om søen var 5 timer og 40 minutter.