Gåtur rundt om Pedersborg sø

 

Billeder fra min tur rundt om Pedersborg sø, hvor der er ca 3,2 km rundt om.

Pedersborg sø er den mindste af de 3 søer i Sorø.

Jeg startede gåturen ved Pedersborg kirke som er bygget oven på en vikingeboplads og fulgte Pedersborg søsti højre om.

Undervejs på turen ser du Pedersborg voldsted, som har omkranset borgen Pedersborg, som var Peder Thorstensøn’s privatborg i midten af 1100-tallet. Vælger du at gå på volden ender du ved kirken igen.

Er du heldig kan du se Pedersborg uglen, og elles må du som jeg, nøjes med redekassen.

Sorø camping har et lille fold med grise og geder og lige inden du når hovedvejen, som Sorø sø ligger på den anden side af vil du kunne se husholdningsskolen Ankerhus seminarium.

Søen har et stort fugleliv, hvor du ud over natuglen, også kan se grønbenet rørhøne, vandrikse, flagspætte, spætmejse, fiskehejre, rødhals, isfugl, vandstær, stor skallesluger, gøg, nattergal, lysbuet spætmejse, rødstjert.

Af planter du kan se rundt om søen er der skov-galtetand, gærde-snerle, ager-snerle, glat vejbred, hvid anemone, almindelig guldstjerne, vorterod, kattehale, slangeurt.

Samt mange forskellige sommerfugle.

Man kan også i baggrunden se det farverige vandtårn, der er blevet malet af Per Arnoldi.

Min tid rundt om søen var 45 minutter.