Gåtur rundt om Gammelmosen

Gåtur i Gammelmose

Turen er ca. 2,3 km lang.

Gammelmose ligger i Vangede lige op til Motorring 3, men der er afskærmet, så man lægger ikke så meget mærke til det.

Da mosen er fredet, er der lavet noget mindre stier, så man kan komme ind og opleve den, og ellers er lavet stier hele vejen rundt om, så man kan se den ude fra. Det er den første fredning der er lavet i Danmark.

Der er mange forskelige fugle i mosen, som bogfinker, grønsisken, munk og broget fluesnapper, man kan også være heldig at se skovsnepper, duehøge og musvåger og stor flagspætte, nogle år kommer der silkehaler på besøg.

Gammelmosen er et af de få steder på Sjælland, hvor der vokser rosmarinlyng, tranebær og den kødædende langbladet soldug.

Ellers vokser der også bukkeblad, smalbladet- og almindelig kæruld, dusk fredløs, kærmysse og skovsyre, samt træer som birk og rød-el.

Mosen passer sig selv, så nogle enlige træer står lidt sjovt placeret alene sammen med andre

Min tid på turen var 31 minutter.