Løvsanger

 

Løvsangeren findes næsten overalt i krat, skov og parker.

Løvsanger

Løvsanger

Hunnen ses mest nede på jorden, hvor det er hende der bygger deres rede på jorden under en kvist og ruger æggene ud. Når æggene er udklækket hjælper hannen med at finde føden.

Løvsanger

Løvsanger

De voksne fugle lever mest af små insekter som myg, men giver deres unger de lidt større dyr, som larver og edderkopper.

Om vinteren trækker de til Østafrika.

Den er ca. 13 cm lang