Gåtur rundt om Ejby mose ved Glostrup

 

Gåtur rundt om søen i Ejby mose ved Glostrup.

Gåturen er ca. 2 km lang.

Den starter ved Vestforbrændingen. Der er også en Hjertesti, hvor man kommer mere rundt gennem stisystemet i mosen.

Mosen har tidligere været brugt til at grave tørv og senere som losseplads, men er nu lavet til et naturområde med søer og bakker og bliver plejet, så der ikke kommer invasive planter. Der er flere spiselige urter imellem.

Af fugle kan du opleve bramgås, blishøns, grønbenet rørhøne, munk, isfugl, taffeland, sjagger, troldand, lille lappedykker, toppet lappedykker, skarv, korttået træløber og rødstjert. Af rovfugle kan du se vandrefalk.

Det er tilladt at fiske i Ejby mose, ved gyldigt fisketegn. Du vil bl.a. kunne fange sølvkarpe, suder og karpe.

Min tid rundt var 25 minutter.

Fuglevad til Brede

 

Gåtur fra Fuglevad til Brede.

Gåturen er ca. 3 km lang.

Den starter ved Fuglevad station og går som et 8-tal hvor man krydser Mølleåen under vejs til Brede station og igen på tilbage vejen.

Undervejs kommer man forbi Fuglevad vandmølle samt vindmøllen, som nu ligger i Frilandsmuseet. På denne side er der en del gamle bøgetræer og egetræer. Ved engen kan du være heldig at se den fredede Skov-hulæble orkide.

Er du til fugle kan du bl.a. se landsvale, hvinand, stor flagspætte, spætmejse, knopsvane, mursejler, skovskade, husskade, gøg, rødhals, kvækerfinke, og vandstær samt rovfugle som hvepsevåge, musvåge

På den anden side følger man jernbanesporet med skrænten, og udsyn ned til åen.

Ved Brede station ligger Brede mølledam samt Brede værket og hovedbygningen, som nu er et industri museum under National museet.

Min tid rundt var 1 time og 5 minutter.