Stor flagspætte

Stor flagspætte

Danmarks almindeligste spætte. Lever over det meste af landet, på nær hvor der ikke er skov.

stor flagspætte søndersø
Stor flagspætte

Man hører tit fuglen tromme i en træstamme. Enten for at finde føde, eller markere sit territorie. Spættens trommen er også en forårsbebuder. Det er mest hannen som trommer.

Den har rede i et træ, med et cirkelrundt hul som indgang, som både hannen og hunden hakker.

Stor flagspætte
Stor flagspætte fodrer unge

Den lever i sommerhalvåret af insekter og i vinterhalvåret af koglefrø. Men kan også finde på at spise andre andre fugleunger eller æg.

Stor flagspætte
Stor flagspætte

Lidt om Natugle – Strix aluco

Natuglen er nok Danmarks mest kendte ugle.

Natugle i hult træ
Natugle

Den holder til i ældre løvskove med hullede træer, på gårde og i landbyer, med udsyn til åbne områder, hvor fuglen kan jage.

Den har et vingefang på omkring 1 meter.

Natuglen lever mest af mus, men også andre gnavere, småfugle og orme.

Nogle kommuner har valgt at opsætte redekasser op i byens parker, så uglerne kan give en giftfri rottebekæmpelse.

Den jæger mest ved at sidde stille i et træ og vente på at der kommer et bytte, den kan jage, ved at svæve ned mod det. Den har nogle store kløer.

Natugle kigger på mig
Natugle

De store kløer hjælper også fuglen unger med at komme tilbage i træerne igen, i den periode de ikke kan flyve.

Natuglehunnen lægger æg omkring februar og hvis det har været en hård vinter, lægger hun ikke så mange, da der så er mindre føde. Hun lægger derfor et sted mellem 1 og helt op til 7 æg om året, hun hun ruger på i en måned. Det er hannen der henter føden.

Natugle set forfra
Natugle

Løvsanger

 

Løvsangeren findes næsten overalt i krat, skov og parker.

Løvsanger
Løvsanger

Hunnen ses mest nede på jorden, hvor det er hende der bygger deres rede på jorden under en kvist og ruger æggene ud. Når æggene er udklækket hjælper hannen med at finde føden.

Løvsanger
Løvsanger

De voksne fugle lever mest af små insekter som myg, men giver deres unger de lidt større dyr, som larver og edderkopper.

Om vinteren trækker de til Østafrika.

Den er ca. 13 cm lang

 

 

Gul vipstjert

 

Du finder den gule vipstjert i fugtige græsmarker og ved anden lav vegetation, tit ved kysten, hvor den leder efter insekter som møgfluer i kokasser eller myg.

Gul vipstjert ved Korsør nor

Det er både hunnen og hannen der udruger æggene, som bliver lagt i nærheden eller i en græstue. Normalvis kommer der kun et kul, men bliver reden plyndret, kommer der et nyt.

Gul vipstjert i træ ved Korsør nor

Til efteråret trækker fuglen til tropisk Afrika, hvor den lever i store flokke på savannen.

Den vejer 17 gram og er ca 16,5 cm lang.

Gul vipstjert set bagfra ved Korsør nor

 

 

Gulspurv

 

Gulspurven findes hvor skov og mark mødes, og kan nemmest blive set om foråret og sommeren.

Man ser mest hannen, da den sidder i træet og synger. Hunnen ses mest nede på jorden, hvor de bygger deres rede.

I sommerhalvåret lever de af insekter og om vinteren af korn eller de kan ses ved foderbrættet.

Den er ca. 17 cm lang