Gåtur rundt om Ejby mose ved Glostrup

 

Gåtur rundt om søen i Ejby mose ved Glostrup.

Gåturen er ca. 2 km lang.

Den starter ved Vestforbrændingen. Der er også en Hjertesti, hvor man kommer mere rundt gennem stisystemet i mosen.

Mosen har tidligere været brugt til at grave tørv og senere som losseplads, men er nu lavet til et naturområde med søer og bakker og bliver plejet, så der ikke kommer invasive planter. Der er flere spiselige urter imellem.

Af fugle kan du opleve bramgås, blishøns, grønbenet rørhøne, munk, isfugl, taffeland, sjagger, troldand, lille lappedykker, toppet lappedykker, skarv, korttået træløber og rødstjert. Af rovfugle kan du se vandrefalk.

Det er tilladt at fiske i Ejby mose, ved gyldigt fisketegn. Du vil bl.a. kunne fange sølvkarpe, suder og karpe.

Min tid rundt var 25 minutter.

Benløse bypark

 
Stien rundt i Benløse byskov er en gåtur på ca. 4 km, lavet i en sløjfe, med ca 2 km i hver løkke, så man kan tage dem enkeltvis.
 
Benløse byskov er en ny skov og den første del blev færdig i 1999 og blev udvidet i 2003, hvor man begyndte at kalde det Benløse bypark, hvor den fik en større renovering i 2017. Det skal også nævnes at den er skabt af flere lokale foreninger og ejes af Skov- og naturstyrelsen, da den fungerer som grundvandsbeskyttelse til drikkevand for hovedstadens indbyggere.
 
Den består mest af af bøgetræer, men man har også plantet egetræer og nåletræer, for at gøre den mest mulig interessant for de vilde dyr. Der er både skov, vådområder, åbne sletter og en kælkebakke, som om sommeren fungerer som udkigspunkt.
 
Den er også udstyret med borde og bænke samt bålpladser.
 
Af fugle kan du være heldig at se rød glente, stor flagspætte, gulbug, lysbuget spætmejse, rødstjert, dompap, rødhals, hvid vipstjert.
 
Du kan også være heldig at opleve rådyr og egern.
 
Min tid på gåturen var 56 minutter.
 
 
 
 

Gåtur rundt om Tuelsø

 

Turen rundt om Tuelsø er ca. 9,7 km

Tuelsø er den næststørste af de 3 søer ved Sorø og ligger midt mellem motorvejen og hovedvej 150 mellem Ringsted og Sorø.

Man går ret tæt ved vandet det meste af turen, men mange af stederne kan man kun lige ane den gennem de tætte træer og buske.

I den ene ende af søen er der et fuglereservat, som minder lidt om et prærielandskab, hvor der også går græssende får.

Derudover er søen kendt for den store bestand sandart, men også gedde og aborre, som har gode betingelser pga. dens store dybde.

Min tid rundt om søen var 2 timer.

 

Gåtur rundt on Lyngby sø

 

Billeder fra min tur rundt om Lyngby sø, hvor der er ca 5,4 km rundt om.

Det er muligt at gå ved bredden rundt om Lyngby sø, hvor der er en Hjertesti, så det er muligt for alle at gå rundt om søen.

Området rundt om søen er en kombinationen af mose og skov.

Ved Søpromenaden er det muligt at leje båd og kano, eller få stillet sin sult. Spændende del af søen er nok Lyngby Åmose som er bundløs. Det er derfor ulovligt og farligt at gå udenfor stien.

På gåturen gennem mosen kan du være heldig at møde egern, rådyr og ræve og der skulle også være mink. Du kan også se en vindrossel, flagspætte eller en gransanger. Krybdyr som snoge, firben samt frøer og tudser lever også i mosen.

Blandt søens sjældne planter hører kæruld og soldug.

Midt på sommeren, nårdet er blevet mørkt ses tit sankthansorm.

Kan du lide at fiske, kan du fange medefisk som brasen og skalle, samt ål og karpe.

Min tid rundt om søen var 1 time og 5 minutter.

 

Gåtur rundt om Kimmerslev sø

 

Billeder fra min tur rundt om Kimmerlev sø, hvor der er ca 4,8 km rundt om.

Ved om Kimmerslev sø ligger Kimmerslev kirke og Kimmserslev vandmølle. Den er en af Danmarks ældste, men lå tidligere i Borup.

Stien rundt om søen er en Hjertesti i en blanding af trampesti, astalteret og grusvej.

Undervejs på gåturen vil du se piletræer nede i vandet, elletræer,fuglekirsebær ,ask ,slåen ,roser og brombær og også humleplanten.

Søen har også et rigt fugleliv med fugle som toppet lappedykker og rørhøg, rørsanger, sumpmejse, troldand, grønbenet rørhøne og mursejler. Den lokker også en trækkende fiskeørn til

Min tid rundt om søen var 55 minutter

 

Gåtur rundt om Glumsø sø

 

Turen rundt om Glumsø sø er ca. 4 km.

Stien er lavet som en hjertesti, med en bred grussti det meste af vejen, så der er gode muligheder for alle at gå rundt om den, da selv fugleskjulet har en vendeplads til kørestole.

Ved søen lever fugle som mursejler, landsvale, rørdrum, taffeland, troldand, hvinand, bramgæs, grågæs, sjagger, stær, stilits, grønsisken og gulspurv.
 
Kommer du på det rigtige tidspunkt kan du også se havørn, fiskeørn, blå kærhøg, ravn, tårnfalk, isfugl og musvåge.

Der er bænke flere steder med oplysningstavler malet for forskellige kunstnere. Der er også borde og bænke til skovturen.

Søen skulle også have Danmarks mindste naturlige badestrand, med en ca 20 meter bred strand, hvor søen har sandbund.

Der har tidligere været en badestrand i Glumsø og man har for nylig genoprettet den, efter vandet i flere år har været rent nok til at kunne få det blå flag.

Der skulle også være en svømmeklub for vinterbadere.

Min tid rundt om søen var 40 minutter.

 

Gåtur rundt om Gentofte sø

 

Turen rundt om Gentofte sø er ca. 3 km.

Vandet i søen er blandt de 10 reneste søer i Danmark. Derfor har den tidlgere været en del af Københavns vandforsyning.

Stien er lavet som en hjertesti, hvor man går lige ned til vandet hele vejen rundt om søen.

På gåturen rundt om søen, er der flere andefugle, gæs, hejrer og svaner. Der er også en velbesøgt legeplads og en udendørs motionsplads. Det er også muligt at gå på vandet ved en træbro, som flyder på vandet, og man kan også nyde sin madpakke ved de opstillede bænke og borde.

Som en naturlig forlænger af søen, kan gå rundt i Brobæk mose, hvor der er flere forskellige sjældne orkideer. Tidligere var mosen en del af selve søen, men den del af søen blev afvandet for at man kunne grave tørv. Nu er mosen en blanding af plejet og uplejet skov. Så kan man udvide gåturen med ca. 2 km.

Min tid rundt om søen var 40 minutter.

 

Gentofte sø rundtGentofte sø rundt