Gåtur i Gribskov – Mor Gribs hule

 

Gåtur rundt i Gribskov fra Mor Gribs hule. Turen er ca 21 km lang.

Der er flere historier om hvem Mor Grib var. Den mest spændende er at hun var en trold, som holdt til ved jættestuen, som fløjtede efter de forbipasserende for at skræmme dem, og når de så for vild i skoven, blev de dræbt at hendes sønner efter de havde røvet dem.

En anden er hun var et fattiglem fra Gadevang, som valgte at bo i skoven i stedet for fattighuset. En tredje at hun var en kærlighedssvigtet pige der valgte at bo alene i skoven.

Derefter gik turen over en af Gribskovs bjerge ned til Gribsø og videre til Sandskredssøen.

Man har valgt at fjerne noget af vegetationen og en grøft ved Sandskredsmosen og den er nu så våd, at den nu hedder Sandskredssøen i stedet for. For at holde på naturplejen, har man valgt at sætte nogle islændere ud, så man holder vegetationen nede.

Der er en historie om at krybskytten Jens Omgang, blev opdaget af skovfogeden og stak sit gevær ind i brinken ved Grønnekilden, for ikke at blive taget med geværet i hånden, og vandet begyndte at komme ud af geværløbet.

Munkene fra Esrum kloster, vaskede fødderne på de fattige skærtorsdag, så de blev rene. Skærtorsdag skulle betyde rene-torsdag, og navnet Grønnekilde komme fordi Skærtorsdag er den grønne dag i påsken.

Gribskov har især mange egetræer, bøgetræer og forskellige grantræer, hvor der både er urørt skov og skov der bliver passet.

Havørnen, rød glente og fiskeørnen yngler i skoven, og der er mange rødrygget tornskader. Ravne, natugler, høgeugler og hvepsevåger samt mindre fugle som gul vipstjert, gærsanger og halemejse kan man også opleve i skoven.

Der er også mange gravhøje, kilder andre forskelige fortidsminder.

Turen tilbage til parkeringspladsen ved Mor Gribs hule, gik over Flyverstenen, som er et mindesmærke over 2 allierede flyre der mistede livet da deres Mosquito styrtede ned der under Anden verdenskrig, da de fløj lavt for at undgå radaren, men ramte træerne i forsøget.

Et andet mindesmærke fra Anden verdenskrig er Kulsvierstenen, som er rejst som mindesmærke over modstandsfolkene fra Kulsvierbataljonen, som havde en ildkamp med tyske politisoldater, hvor kun 4 af modstandsfolkene overlevede. De brugte skoven til opsamling af våben og ammunition, som blev nedkastet af de allierede i skoven. Lige ved stenen er der beslagende fra en af de metalcontainere, som blev nedkastet.

Ved Ottevejskrydset er der lavet en mindesten over Søren Kierkegaard.

Da jeg gerne følger trampestier, da jeg mener, der er større chance for at opleve dyrene på disse, kom jeg til at gå på noget der minder om en middelalderlig brostens sti noget af vejen.

Denne del af skoven bliver meget brugt af mountainbikere og har også markerede stier til heste, og der bliver endda også lavet præparerede skiløjper med ca 25 km spor i samarbejde med Københavns skiklub.

Min tid på turen var 4 timer og 10 minutter.

 

Trappe op til Mor Gribs hule

Billede 1 af 42

Set fra parkeringspladsen på Helsingevej

Gåtur rundt om Aussenmühlenteich – Harburg

 

Gåtur rundt om Aussenmühlenteich i Harburg ved Hamborg i Tyskland, som blev til en gåtur på ca 3,9 km

Den er tidligere brugt som fiskedam og der var en vandmølle. Deraf navnet.

Meget flot og idyllisk sø, du kan gå rundt hele vejen rundt om og se forskellige andefugle og gæs.

Man kan se mange forskellige fugle som spætmejse, rødtoppet fuglekonge, guldspurv, gærdesmutte, flagspætte, rørhøne og spidsand.

Man gør et større arbejde ud af at få urten trævlekrone til at gro der, og i det hele taget bliver der brugt en del tid på naturpleje i byparken, der ligger lige ned til søen.

Om vinteren vil søen blive frigivet til man kan stå på skøjter for musik, når isen er sikker.

Rundt om søen er der grillpladser og man kan leje pedalbåde om sommeren.

Lige op til søen er der også et badeland som hedder Midsommerland.

Min tid rundt om søen var 47 minutter

 

Grågæs i aussenmühlenteich

Billede 1 af 33

Billeder fra min gåtur rundt om Aussenmühlenteich i Harburg ved Hamborg

Gåtur rundt om Vintappersøen

 

Gåtur rundt om Vintappersøen

Turen er ca. 900 meter lang.

En lille sø, som om sommeren er flot at kigge på når man kører forbi.

Søen er nærmst omkranset af vej hele vejen rundt, så man kan høre bilerne alle steder man kører forbi

I nærheden af søen ligger Vintappergården, som var ejet af en vinhandler med en større jordbesidelse.

Min tid på turen var 11 minutter.

 

Udsigt ud over Vintappersøen

Billede 1 af 8

Sådan ser søen ud i starten af februar

Gåtur rundt om Gammelmosen

Gåtur i Gammelmose

Turen er ca. 2,3 km lang.

Gammelmose ligger i Vangede lige op til Motorring 3, men der er afskærmet, så man lægger ikke så meget mærke til det.

Da mosen er fredet, er der lavet noget mindre stier, så man kan komme ind og opleve den, og ellers er lavet stier hele vejen rundt om, så man kan se den ude fra. Det er den første fredning der er lavet i Danmark.

Der er mange forskelige fugle i mosen, som bogfinker, grønsisken, munk og broget fluesnapper, man kan også være heldig at se skovsnepper, duehøge og musvåger og stor flagspætte, nogle år kommer der silkehaler på besøg.

Gammelmosen er et af de få steder på Sjælland, hvor der vokser rosmarinlyng, tranebær og den kødædende langbladet soldug.

Ellers vokser der også bukkeblad, smalbladet- og almindelig kæruld, dusk fredløs, kærmysse og skovsyre, samt træer som birk og rød-el.

Mosen passer sig selv, så nogle enlige træer står lidt sjovt placeret alene sammen med andre

Min tid på turen var 31 minutter.

 

Kunstig høj med bla. krydderurter

Billede 1 af 18

Billeder fra min gåtur rundt om Gammelmosen

Træning ved at gå baglæns

 

Her i vinter halvåret kan det godt være lidt svært at komme ud at nyde naturen, når fortovene er sjappede og stierne smattede.

Her er det at løbebånd kan hjælpe med at holde formen ved lige og endda forbedre den, ved at vælge at gå baglæns i stedet for.

Baglæns gang gør at du bruger mange af dine muskler anderledes end normalt, fx bliver lårmusklerne ved normal gang forlænget, men når man går baglæns, bliver de tvunget til at lave en sammentrækning, og du vil derfor få en gang, hvor kan gå hurtigere og længere end før.

Ved at du starter med at træde med tæerne i stedet for hælen, gør også at du belaster anklerne, knæene og ryggen mindre. Her er det især vigtigt at du ikke bruger barrene men du træner, dette forbedre også balancen. Hvis du holder i barrene, får du også en dårlig kropsholdning, da det gør det sværere at gå helt oprejst.

 

Fordele ved at gå baglæns

Skærper sanserne og mental klarhed
Forbedrer koordinationen
Øger kropsbevidstheden
Tilføjer variation til din træning
Styrker mindre brugte benmuskler
Mindsker lændesmerter
Giver mindre belastning til knæene

Gåtur i Gribskov ved Nødebo holt

 

 

Gåtur i Gribskov ved Nødebo holt, over Store Gribsø og Søren Kirkegaards sten.

Turen er ca 15 km lang.

I Nødebo holt findes stadig nogle gamle ædelgraner fra 1760’erne man kalder von Langens ædelgraner og der er også bøgetræer, der er ældre end dem. Ved grillpladsen, hvor der er et godt udsyn ud over Esrum sø, er der en brændekasse, hvor der endda er lidt brænde i. Det er her man i sin tid optog Olsen banden ser rødt.

Her var jeg heldig at se et rødt egern og en flagspætte.

Derefter gik turen mod Store Gribsø over Ottevejskorset. Der har man valgt at flytte parkeringspladsen 200 meter, for at skabe et bedre billede af Paraforcejagt landskabet.

Under turen, kunne jeg høre en masse sangfugle, og så bla. en rødhals og spætmejse. I skovbunden så jeg også en gul koralsvamp.

Togene i Gribskovbanen kører ofte, hvor det er muligt at krydse sporet flere steder.

Store Gribsø giver en gåtur på ca. 1,7 km af turen, men den sø har jeg beskrivet lidt om et andet sted, men det var på denne tur, jeg gik den. Den ser jeg frem til turen rundt om igen til foråret eller sommer, og se lidt andet af skoven også.

Da fiskeørne er trukket længere syd på, valgte jeg at tage en kortere tur gennem reservatet via en trampesti, videre til Stjernen, hvor Pælevej, Eliasvej og Stutterivej mødes for at se Søren Kirkegaards sten. Ifølge ham er dette Danmarks mest øde sted. Måske det er derfor man har lavet en mindesten om ham på netop dette sted.

For at komme tilbage til Nødebo, var jeg nærmest nødt til at følge Kærlighedsstien, så det gjorde jeg.

Min tid på turen var 3 timer og 20 minutter.

 

Gråænder i Esrum sø

Billede 1 af 25

I nærheden af Tevandshuset i Nødebo

Gåtur rundt om Gribsø

Gåtur rundt om Gribsø

Store Gribsø giver en gåtur på ca 1,7 km.

Gribskovbanen kører lige ned til søen, med trinbræt 100 meter derfra. Lige derved er der også et madpakkehus, hvor man kan nyde den medbragte mad med flot udsigt ud over søen.

Rundt om Store Gribsø er der birketræer, pil, rødel, asp og forskellige urter.

Ved en del af søbredden er der rørsump og andre steder lidt strand, som bliver brugt til hestesvømning. Er du heldig kan du se en isfugl eller vandstær, der skulle endda også være en bæverfamilie.

Tidligere fik søen noget af sit vand fra Toggerup tørvemose, men efter man lukkede for vandtilførslen derfra, er vandkvaliteten blevet forbedret. Men det er stadig det man kalder en sur og brun sø. Dette skulle være medvirkende til at den eneste fisk der lever i den er aborrer.

Søen ligger i Gribskov og har derfor en del af dyrelivet derfra, og tæt på ligger et fiskeørnereservat ved Lille Gribsø. Skoven har et stort udvalg af de danske dyr, med flere musearter, flagermus, frøer, spættefugle og rovfugle. Du skulle endda kunne opleve vaskebjørne, grævlinge og mink. Skoven er nok mest kendt for sine mange forskellige hjorte.

Et sagn om søen fortæller, at den er bundløs, og at dette er på grund af Guds vrede. Sagnet siger, at der engang lå et nonnekloster på stedet. Nonnerne var imidlertid mere interesserede i munkene oppe i Esrum Kloster end Gud, og derfor åbnede jorden sig og opslugte klosteret, som blev ved med at synke, og således opstod søen. Det siges, at man ved stille aftener stadig kan høre klosterets klokker ringe nede fra søen.

Min tid rundt om søen var 30 minutter.

Udsyn ud over Gribsø

Billede 1 af 12

Billeder fra min gåtur rundt om Gribsø

Gåtur rundt om Vallensbæk mose

Gåturen rundt om søerne i Vallensbæk mose er ca. 6,3 km.

Vallensbæk mose består bla. af Tueholm sø og Vallensbæk sø. Det er kunstige søer, som er forbundet med en kanal. De blev lavet i starten af 1970’erne for at sikre at Store Vejleå ikke blev oversvømmet, da man dengang ændrede moseområet til nybyggeri i området, og man lavede også Holbækmotorvejen som går midt mellem de 2 søer i samme periode. Tidligere kunne man se Vallensbæk sø fra motorvejen, men nu har man anlagt en del af jernbanen mellem København og Ringsted der.

Området kan udover gåture og cykelture bruges til fiskeri, ridning og kanosejlads, og derer opstillet bænke og grillpladser flere steder. Vallensbæk vandski klub holder til i Vallensbæk sø. Fiskeretten tilhører Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning.

Rundt om søerne kan man se gul iris, strandkogleaks, pilealant, rank frøstjerne og knoldet mjødurt og øjentrøst samt stor gyvelkvæler. Du kan også se brombær, havtorn og læge stenfrø.

Er det heldig kan de se en brud eller ræv samt egern, mosegrise og mulvarpe, og mange forskellige sommerfugle som skovrandøje og nælde sommerfugl.

En af De seks glemte kæmper, Lille Tilde, som er lillesøster til Thomas på bjerget, kigger ud over Tueholm sø

Det er nemmest at parkere ved Spisestedet Mosen.

Tueholm sø alene er ca 2,5 km rundt om
Vallensbæk sø alene er ca. 3,1 km rundt om

Min tid rundt om mosen var 1 time og 15 minutter.

 

Udsigt ud over Tueholm sø

Billede 1 af 24

Billeder fra min tur rundt om Vallensbæk mose

Gåtur rundt om Himmelsøen

 

Billeder fra min tur rundt om Himmelsøen, som blev til en vandretur på ca. 2.8 km.

Himmelsøen er en kunstig sø, man har lavet som naturgenopretning i 2014, efter man lukkede grusgraven i Darup, og er lavet til at skulle være en badesø med sandstrand.

Den er stadig under opbygning, men der er allerede et stort fugleliv ved søen, hvor man kan møde fugle som blishøns, fjordterner, gråænder, hættemåger, krager, nattergale skovskader, strandskader, sølvmåger, taffelænder, flere slags vipstjerter og der har også indfundet sig et par rovfugle.

Søen har 3 øer, hvor man er i gang med at fælde træerne på den ene, så man kan sikre sig at søens vadefugle har et sted at yngle.

Ved stranden er der 3 shelters og man har også lavet en flydebro over en del af søen. Da jeg besøgte søen var den under reperation, eller også tager man den op i vinterhalvåret, så jeg måtte desværre vende om, da jeg ikke havde mod på at springe de 1,5 – 2 meter der var ind til land.

Rundt om søen finder man bla. birketræer, havtorn og hunderose.

Søen bliver flittigt brugt af hundeluftere, ryttere og badegæster. Om vinteren holder Roskilde Issvømmer forening til. Hestebadning er også tilladt på ridesporet i skridt hastighed.

Min tid rundt om søen var 40 minutter.

 

Udsigt ud over Himmelsøen

Billede 1 af 19

Billeder fra min gåtur rundt om Himmelsøen

Gåtur rundt om Utterslev mose

Billeder fra min tur rundt om Utterslev mose, som blev til en vandretur på ca. 9,2 km.

Utterslev mose består sådan set af 3 moser. For at det skal være nemt hedder de Vestmosen, Midtmosen og Østmosen, da man i 1925 blev enige om at det skulle være en bypark i stedet for et stort sumpområde.

Mosen er specielt kendt for de mange piletræer og sine halvtamme grågæs. Nok fordi, steder er så besøgt, som det er, med folk, der går tur eller motionister, som løber i området.

Fra fugletårnet er der godt udsyn til fugleøen Teglholmen. I mosens søer kan du se toppet lappedykker, knopsvane, gråand, mandarinand, taffeland, troldand, grønbenet rørhøne og blishøne og kan høre nattergal synge om foråret. I rørskoven yngler blandt andet rørsanger , kærsanger og skægmejse foruden rørdrum.

Derud over kan du se flagermus og mange forskellige sommerfugle.

Ræven er almindelig i området, men du kan blandt andet også se egern og vinbjergsnegle.

Egentlig er kan man finde mange spiselig planter som blommer, brombær, gråbynke, hasselnødder, hunderose, hyld, skvalderkål, tjørn og æbler. Men lodden dueurt og sildig gyldenris pynter også ved moserne.

Eftersigende skulle Den Lille Havfrues originale hoved være kastet i mosen efter at det blev savet af i 1964

Min tid rundt om mosesøerne var 2 timer

 

Rokkestenen ved Bispebjerg kirke

Billede 1 af 26

Billeder fra Min tur rundt om Utterslev mose