Gåtur rundt om Vintappersøen

 

Gåtur rundt om Vintappersøen

Turen er ca. 900 meter lang.

En lille sø, som om sommeren er flot at kigge på når man kører forbi.

Søen er nærmst omkranset af vej hele vejen rundt, så man kan høre bilerne alle steder man kører forbi

I nærheden af søen ligger Vintappergården, som var ejet af en vinhandler med en større jordbesidelse.

Min tid på turen var 11 minutter.

 

Udsigt ud over Vintappersøen

Billede 1 af 8

Sådan ser søen ud i starten af februar

Gåtur rundt om Gribsø

Gåtur rundt om Gribsø

Store Gribsø giver en gåtur på ca 1,7 km.

Gribskovbanen kører lige ned til søen, med trinbræt 100 meter derfra. Lige derved er der også et madpakkehus, hvor man kan nyde den medbragte mad med flot udsigt ud over søen.

Rundt om Store Gribsø er der birketræer, pil, rødel, asp og forskellige urter.

Ved en del af søbredden er der rørsump og andre steder lidt strand, som bliver brugt til hestesvømning. Er du heldig kan du se en isfugl eller vandstær, der skulle endda også være en bæverfamilie.

Tidligere fik søen noget af sit vand fra Toggerup tørvemose, men efter man lukkede for vandtilførslen derfra, er vandkvaliteten blevet forbedret. Men det er stadig det man kalder en sur og brun sø. Dette skulle være medvirkende til at den eneste fisk der lever i den er aborrer.

Søen ligger i Gribskov og har derfor en del af dyrelivet derfra, og tæt på ligger et fiskeørnereservat ved Lille Gribsø. Skoven har et stort udvalg af de danske dyr, med flere musearter, flagermus, frøer, spættefugle og rovfugle. Du skulle endda kunne opleve vaskebjørne, grævlinge og mink. Skoven er nok mest kendt for sine mange forskellige hjorte.

Et sagn om søen fortæller, at den er bundløs, og at dette er på grund af Guds vrede. Sagnet siger, at der engang lå et nonnekloster på stedet. Nonnerne var imidlertid mere interesserede i munkene oppe i Esrum Kloster end Gud, og derfor åbnede jorden sig og opslugte klosteret, som blev ved med at synke, og således opstod søen. Det siges, at man ved stille aftener stadig kan høre klosterets klokker ringe nede fra søen.

Min tid rundt om søen var 30 minutter.

Udsyn ud over Gribsø

Billede 1 af 12

Billeder fra min gåtur rundt om Gribsø

Gåtur rundt om Furesøen

 

Billeder fra min gåtur rundt om Furesøen, hvor der er ca. 24,8 km rundt om.

På gåturen rundt om Furesøen, kommer man gennem skov, mose og villakvarterer. På et stykke af den, er der en træbro, hvor man kan se forskellige fisk. Der er sti langs det meste af søen, som er Danmarks dybeste sø.

Der er mange fugle tilknyttet søen, som hvinand, troland, toppet lappedykker og fiskehejre. Fiskeørnen og havørnen kommer på besøg i foråret og efteråret og rørhøgen og musvågen yngler ved søen.

Du kan også være heldig at se en isfugl, sortspætte, lille flagspætte, plettet rørvagtel eller natugle ved søen.

I skoven kan du være heldig at møde jordegern, ræve, rådyr og egern.

Det er muligt at bade flere steder i søen ved Frederiksdal og Furesøbad, er der livreddere og der er også en vinterbadeklub ved søen.

Der er også en del seværdigheder og mindesmærker ved søen som Valdemarsstenene, men dem ser man nu ikke, hvis man vælger stien helt nede ved vandet og Næsseslot, som nu fungerer som kontorhotel.

Har man lyst til at sejle rundt på søen sejler Bådfarten.

Min tid rundt om søen var 4,5 time

 

Fasan ved Furesøen

Billede 1 af 4

En del af fuglene ved Furesøen

Gåtur rundt om Esrum sø

 

Billeder fra min vandretur rundt om Esrum sø, som blev til en tur på ca. 31 km

Esrum sø er Danmarks 3. største sø. Det er også en af de tre reneste søer i verden.

Turen rundt er mere en gåtur i skoven og vejen, end en gåtur rundt om søen, da Gribskov følger søen på den ene side, og den anden er fredet, så der er kun udsigt ud over søen på en del af den, men der er et igangværende arbejde i gang med at lave en sti hele vejen rundt om søen.

Undervejs kommer du udover gennem Fredensborg Slotspark. Du kan lave en lille afstikker og besøge Esrum kloster som er et gammelt cistercienserkloster, samt Daniels kilde som ligger bag Møllegården. Ved Esrum kloster, går en trampesti, hvor man går på en mark sammen med køerne ned til Søvejen, hvor man går nede ved vandet gennem Gribskov.

Det er ved Pramvejen og Tevandsbugten at Egon og Kjeld skændes og Benny gør det godt igen i Olsenbanden ser rødt. Søen har også været brugt i de gamle danske film Kys til højre og venstre og Brand-Børge rykker ud. Filmlokationen til Brand-Børge rykker ud er ved badebroen ved Tumlingehus.

Fuglelivet omkring søen består af gråand, hvinand, skarv, troldand, knopsvane, blishøne, toppet lappedykker, grønirisk, rødstjert, grå fluesnapper, vindrikse samt sortspætte og havørn.

Det er også muligt at fiske i noget af søen, hvor den især er kendt for søørred, gedde og aborre, men kan også fange ål, hork, brasen, skalle, suder og løje.

Bådfarten Esrum sø sejler også på søen, så det er muligt at se søen inde fra også.

Søen skulle i sin tid være opstået ved en rig bondes eng, ville blive til en sø, hvis hans datter ikke giftede sig med den man han havde udset det skulle være, og ikke den karl hun selv ville giftes med. Da de blev gift blev engen til en sø og bonden druknede i den.

Min tid rundt om søen var 5 timer og 40 minutter.

 

Udsigt over Esrum sø

Billede 1 af 20

Filmlokation til Olsen banden ser rødt. Ved grillpladsen i Nødebo holdt

Søvandring på Sjælland

Det at gå er en god form for motion, som næsten alle kan deltage i. Forskellen på gåture og vandreture, definerer jeg som at vandreture, er mere “offroad” og gåture er med mere ordnede forhold.

Udover man taber sig ved motion og at gå udendørs også får en masse frisk luft og D-vitamin fra solen, giver gangen også en bedre kropsholdning. Det kræver dog at man kigger lige ud når man går og ikke nedad, samt at man er afslappet i ryggen, nakken og skuldrene.

Man får mindre stive led, når man bruger benene, og derved færre smerter.
Får forbedret balancen, som gør at man reducerer chancen for at falde.
Får stærkere knogler, som modvirker knogleskørhed.
Det kan give et lavere blodtryk naturligt.
Afhjælper stress, og hvis du fjerne lyden på telefonen, bliver man også mindre distraheret og får tid til at få tænkt sine tanker færdigt.
Holde Type-2 diabetes nede.

Nyder man naturen og den friske luft, er søer en ide da ilten ofte er mere frisk i nærheden af vand og bølger og man kan gå hele vejen rundt, tilbage til hvor man har stillet bilen, end på stranden, hvor man så istedet har fordele ved at benytte sig af den offentlige transport.

Jeg har fundet frem til disse søer på Sjælland, hvor man kan gå hele vejen rundt om, uden at skulle have lov af landmænd til at gå på deres marker.

Arresø (ca 56 km rundt om)
Bagsværd sø (ca 8,8 km rundt om)
Bastrup sø (ca 6,5 km rundt om søen inklusiv Bastrup tårnet)
Buresø (ca 8 km rundt)
Damhus søen (ca 3,6 km rundt om søen og 6,2 hvis man vælger at tage Damhus Engen med)
Emdrup sø (ca 1,9 km rundt om)
Esrum sø (ca 31 km rundt om, men er nu mest en gåtur i skoven, der er lidt langt til vandet)
Farum sø (ca 15 km rund om, når man følger vandkanten)
Furesø (ca. 24 km rundt om)
Gentofte sø (3 km rund om søen og næsten 5 hvis man også går rundt om Brogård mose)
Glumsø sø (ca 4 km rundt om)
Gurre sø (ca. 15 km rundt, fra ruinen)
Gyrstinge sø (ca. 8,6 km rundt om)
Haraldsted sø (ca. 16 km rundt om)
Himmelsøen (ca. 2 km rundt om)
Ishøj søerne (ca. 8,4 km rundt om, de ligger både i Hundige og Ishøj)
Kimmerslev sø (ca 4,5 km rundt om)
Lyngby sø (ca 5,4 km rundt om)
Maglesø (ca. 3 km rundt om)
Pedersborg sø (ca 3,2 km rundt om)
Sjælsø (ca 12,5 km rundt om)
Skarresø (ca 13,7 km rundt om)
Sorø sø (ca 10 km rundt om)
Store Gribsø (ca. 1,7 km rundt om)
Søndersø (ca 7 km rundt om)
Søerne i Brøndby strand (ca. 9,3 km rundt om)
Søerne i København (ca 8,3 km rundt om)
Tissø
Tuelsø (ca. 9,7 km rund om)
Utterslev mose (ca. 9,2 km rundt om dem alle 3)
Vallensbæk mose (ca. 6,3 km rundt om)
Vintappersøen (ca. 0,9 km rundt om)

Kender du nogle søer på Sjællands siden af Storebæltsbroen, man kan gå hele vejen rundt om, er du meget velkommen til at skrive den til mig, da jeg da gerne vil gå turen.

Det er man selvfølgelig også på Fyn siden, men brotaksten gør det desværre mindre interessant for mig personligt, men andre vil måske have gavn af den information.

Søndersø ved Maribo (ca 25 km rundt om)
Aussenmühlenteich ved Hamborg (ca 3,9 km rundt om)

Ved godt det ikke er søer, men det er muligt at gå hele vejen rundt

Korsør nor
Skælskør nor

Udover at tracke mine gåture med Endomondo appen, er jeg også begyndt at bruge Sweatcoin appen, som betaler mig lidt for at gå ved at bruge telefonens skridttæller