Gåtur rundt om Utterslev mose

Billeder fra min tur rundt om Utterslev mose, som blev til en vandretur på ca. 9,2 km.

Utterslev mose består sådan set af 3 moser. For at det skal være nemt hedder de Vestmosen, Midtmosen og Østmosen, da man i 1925 blev enige om at det skulle være en bypark i stedet for et stort sumpområde.

Mosen er specielt kendt for de mange piletræer og sine halvtamme grågæs. Nok fordi, steder er så besøgt, som det er, med folk, der går tur eller motionister, som løber i området.

Fra fugletårnet er der godt udsyn til fugleøen Teglholmen. I mosens søer kan du se toppet lappedykker, knopsvane, gråand, mandarinand, taffeland, troldand, grønbenet rørhøne og blishøne og kan høre nattergal synge om foråret. I rørskoven yngler blandt andet rørsanger , kærsanger og skægmejse foruden rørdrum.

Derud over kan du se flagermus og mange forskellige sommerfugle.

Ræven er almindelig i området, men du kan blandt andet også se egern og vinbjergsnegle.

Egentlig er kan man finde mange spiselig planter som blommer, brombær, gråbynke, hasselnødder, hunderose, hyld, skvalderkål, tjørn og æbler. Men lodden dueurt og sildig gyldenris pynter også ved moserne.

Eftersigende skulle Den Lille Havfrues originale hoved være kastet i mosen efter at det blev savet af i 1964

Min tid rundt om mosesøerne var 2 timer

 

Rokkestenen ved Bispebjerg kirke

Billede 1 af 26

Billeder fra Min tur rundt om Utterslev mose

Gåtur rundt om Tuelsø

 

Turen rundt om Tuelsø er ca. 9,7 km

Tuelsø er den næststørste af de 3 søer ved Sorø og ligger midt mellem motorvejen og hovedvej 150 mellem Ringsted og Sorø.

Man går ret tæt ved vandet det meste af turen, men mange af stederne kan man kun lige ane den gennem de tætte træer og buske.

I den ene ende af søen er der et fuglereservat, som minder lidt om et prærielandskab, hvor der også går græssende får.

Derudover er søen kendt for den store bestand sandart, men også gedde og aborre, som har gode betingelser pga. dens store dybde.

Min tid rundt om søen var 2 timer.

 

Udsigt ud over Tuelsø

Billede 1 af 17

Billeder fra Tuelsø

Gåtur rundt om Søndersø

Billeder fra min tur rundt om Søndersø ved Værløse. Der er ca 7 km rundt om søen.

Søen har noget af de reneste vand og er blevet brugt som drikkevand til København. Vandet i søen er meget klart og det er en god sø at bade og dykke i.

Søen er dog fredet i den ende man finder Flyvestation Værløse. Der er derfor mange svømmefugle og andefugle i den ende. Udover de mange forskellige svømmefugle vil du også kunne møde sjagger, rørspurv, fiskeørnen og tårnfalken, samt hermelin.

Man skulle også kunne se en troldflagermus, mosegrise og flere forskellige frøer og tudser.

Man har sat urokser ud, for at de være med til at reetablere områdets oprindelige natur og landskab. Besøger du søen om morgenen kan du høre gøgen og der er også set rådyr.

Undervejs på vandreturen vil du også se planterne hvid- og gul anemone, bittersød natskygge, tagrør, gul iris, løgkarse og dag-pragtstjerne, som er blandt søens planter.

Tyskerhuset er en ruin, som blev bygget som en ølstue og kantine til de tyske soldater under Anden verdenskrig.

Man vil næsten sikkert møde flere motionsløbere og mountain bikere.

Min tid rundt om søen var 1 time og 20 minutter.

 

En af badestrandende ved Søndersø

Billede 1 af 22

Billeder fra min gåtur rundt om Søndersø ved Værløse

Gåtur rundt om Søerne ved Brøndby strand

 

Billeder fra min gåtur rundt om de 4 søer ved Brøndby strand, som blev en gåtur på ca. 9,3 km

De 4 søer ved Brøndby strand (Ringebæk sø, Stubbe sø, Maglebæk sø, Holmesø) kaldes også for Strandparken, som de 2 søer ved Ishøj hører med til.

Det er kunstige søer, som blev lavet i 1970’erne.

Ved søbredden vil du bla. se strandkogleaks, tudsesiv, strandasters, egernhalebyg.

Af fugle er der blishøns, fiskehejrer, gråænder, grågæs, skarv, troldænder og mange andre ande, gåse, måge og lappedykker. Svanen er her selvfølgelig også.

På en sommerdag, kan man slutte gåturen af med en tur på stranden

Min tid rundt om søen var 2 timer.

 

Blishøns i Ringebæk sø

Billede 1 af 21

Gåtur rundt om Sorø sø

 

Billeder fra min gåtur rundt om Sorø sø. Der er ca 10 km rundt om.

Sorø sø har mange forskellige fugle omkring, da søen ligger tæt på både by, mose og skov og det gør det værd at gå rundt om søen flere gange om året, og bliver også flittigt brugt til spadsereture, cykelture og løb.

Udover de almindelige byfugle og svømmefugle, kan du også se bysvale, landsvale, gulbug og mursejlere, og kan også se fjordterne og havørn.

Ved Sorø Sø kan du også opleve flagermusene Brun flagermus, Dværgflagermus og Troldflagermus samt Hasselmus.

Man gå gå tæt på vandet det meste af turen, men på skovsiden, er det svær at se vandet, hvis der er mange blade på træerne.

På turen rundt kan du ikke undgå at se gymnasiet Sorø Akademi i nærheden ser man Ingemanns ø og på sydsiden af Sorø Sø ligger en lille pavillon, der kaldes Ingemanns pavillon.

Ved Parnas er muligt at bade og man kan også tage en sejltur med Lille Claus rundt på Sorø sø.

Min tid rundt om søen var 1 time og 45 minutter.

 

Udsigt ud over Sorø sø fra Akademihaven

Billede 1 af 10

Billeder fra min aften tur rundt om Sorø sø

Gåtur rundt om Skarresø

 

Turen rundt om Skarresø er ca. 13,7 km

Skarresø er en del af Naturpark Åmosen, og blev tidligere kaldt Skarrid Sø.

Der er en markeret sti rundt om, og også trampesti, hvor man kommer tættere på vandet.

Turen startede ved Sølyst, som tidlige var et jagtslot men nu huser Jyderup Højskole, hvor jeg gik mod Skarresholm, som indeholder ruinerne fra et voldsted og videre forbi Astrup gods. En lidt mere speciel seværdighed ved Skarresø er ankeret, som skulle være et mindesmærke for et slemt drab, der skete i 1930’erne eller 40’erne.

Undervejs kommer man gennem flere forskellige skove, og i søen er der to små øer, samt den større Magleholm som huser et havørnepar, som flere gange har ynglet. Der er også ravne ved søen, og isfugl. Er du heldig, skulle du også kunne se en odder, som man satte ud i 2013, da Skarresø blev en del af Naturpark Åmosen.

Det er også muligt at fiske i søen, hvor man kan fange skalle, hork, gedde og store aborre.

Jeg valgte at gå Skarresø rundt i efteråret, og der var der et spændende udvalg af svampe, men jeg ikke noget om spisesvampe

Min tid rundt om søen var 2,5 time

 

Udsigt ud over Skarresø

Billede 1 af 33

Billeder fra min gåtur rundt om Skarresø

Gåtur rundt om Sjælsø

Billeder fra min tur rundt om Sjælsø, hvor der er ca 12,5 km rundt om.

Jeg startede gåturen ved Hørsholm sumpskov, hvor man har lavet en træsti igennem, så man kan komme tørskoet igennem. Jeg gik derfra mod Sjælsøstien i Eskemose skov, som har flere mindre kilder samt et fugleskjul og derefter gennem militærområdet, hvor det er en god ide at tjekke aktivitetskalenderen for Høvelte, Sjælsø Sandholm Øvelsesterræn, da den del kan være spærret pga skydeøvelser.

I Sjælsølund var jeg heldig at se en spætte og ellers er turen rundt om Sjælsø fuld af mange forskellige fugle og mange forskellige kvægracer.

Hvis du er heldig, vil du kunne se isfuglen eller natuglen og ellers har skoven et rigt fugle liv af småfugle og flere forskellige rovfugle

I nærheden af stien gennem Hørsholm sumpskov mod gården skulle der være en kilde som hedder Helenekilde, men jeg kunne ikke finde en sti ind til den.

Har man lyst til at bade i søen, er der en strand og også flere badebroer.

Min tid rundt om søen var 2,5 timer.

 

Sjælsø rundtSjælsø rundt

Gåtur rundt om Pedersborg sø

 

Billeder fra min tur rundt om Pedersborg sø, hvor der er ca 3,2 km rundt om.

Pedersborg sø er den mindste af de 3 søer i Sorø.

Jeg startede gåturen ved Pedersborg kirke som er bygget oven på en vikingeboplads og fulgte Pedersborg søsti højre om.

Undervejs på turen ser du Pedersborg voldsted, som har omkranset borgen Pedersborg, som var Peder Thorstensøn’s privatborg i midten af 1100-tallet. Vælger du at gå på volden ender du ved kirken igen.

Er du heldig kan du se Pedersborg uglen, og elles må du som jeg, nøjes med redekassen.

Sorø camping har et lille fold med grise og geder og lige inden du når hovedvejen, som Sorø sø ligger på den anden side af vil du kunne se husholdningsskolen Ankerhus seminarium.

Søen har et stort fugleliv, hvor du ud over natuglen, også kan se grønbenet rørhøne, vandrikse, flagspætte, spætmejse, fiskehejre, rødhals, isfugl, vandstær, stor skallesluger, gøg, nattergal, lysbuet spætmejse, rødstjert.

Af planter du kan se rundt om søen er der skov-galtetand, gærde-snerle, ager-snerle, glat vejbred, hvid anemone, almindelig guldstjerne, vorterod, kattehale, slangeurt.

Samt mange forskellige sommerfugle.

Min tid rundt om søen var 45 minutter.

 

Pedersborg kirke ved Pedersborg sø

Billede 1 af 25

Billeder fra min gåtur rundt om Pedersborg sø

 

Gåtur rundt om Maglesø

Turen rundt om Maglesø er ca. 3 km.

Min gåtur rundt om Maglesø startede ved parkeringspladsen, hvor man skal ved af en del trapper inden man kommer ned til selve søen.

Man går ret tæt på søen, men der er et bredt bælte af siv og planter, så det er ikke altid man kan se vandet, alligevel er søen ret velbesøgt, måske fordi der også er mange stier ind i skoven, hvor man kan vandre af markerede stier og besøge Brorfelde Observatorium, som ligger i nærheden.

Søen er en af Danmarks reneste søer og ligger i det man kalder De Sjællandske alper, og der er masser at se hele vejen rundt.

Ved søen vil du kunne se småfugle som sangdrossel, rørsanger, vandriks eller de list større gråstrubet lappedykker, blishøne og rovfugle som fiskeørn og havørn.

Der er også mange forskellige flotte planter som løgkarse, hønsetarm, skovmærke, korsknap, eng-kabbeleje, som gør søen et besøg værd.

Min tid rundt om søen var 45 minutter.

 

Udsigt ud over Maglesø fra fra trapperne

Billede 1 af 23

Der er også en del trapper inden man kommer helt ned til søen

Gåtur rundt on Lyngby sø

 

Billeder fra min tur rundt om Lyngby sø, hvor der er ca 5,4 km rundt om.

Det er muligt at gå ved bredden rundt om Lyngby sø, hvor der er en Hjertesti, så det er muligt for alle at gå rundt om søen.

Området rundt om søen er en kombinationen af mose og skov.

Ved Søpromenaden er det muligt at leje båd og kano, eller få stillet sin sult. Spændende del af søen er nok Lyngby Åmose som er bundløs. Det er derfor ulovligt og farligt at gå udenfor stien.

På gåturen gennem mosen kan du være heldig at møde egern, rådyr og ræve og der skulle også være mink. Du kan også se en vindrossel, flagspætte eller en gransanger. Krybdyr som snoge, firben samt frøer og tudser lever også i mosen.

Blandt søens sjældne planter hører kæruld og soldug.

Midt på sommeren, nårdet er blevet mørkt ses tit sankthansorm.

Kan du lide at fiske, kan du fange medefisk som brasen og skalle, samt ål og karpe.

Min tid rundt om søen var 1 time og 5 minutter.

 

Søpromenaden ved Lyngby sø

Billede 1 af 27

Billeder fra min gåtur rundt om Lyngby sø

Vitamin D
holzhallenbau
Software gestützte Laufbandanalyse & Laufanalyse zur Laufstil-Bestimmung
Event & Limousinenservice vip
Videoproduktion Düsseldorf