Gåtur rundt om Sjælsø

Billeder fra min tur rundt om Sjælsø, hvor der er ca 12,5 km rundt om.

Jeg startede gåturen ved Hørsholm sumpskov, hvor man har lavet en træsti igennem, så man kan komme tørskoet igennem. Jeg gik derfra mod Sjælsøstien i Eskemose skov, som har flere mindre kilder samt et fugleskjul og derefter gennem militærområdet, hvor det er en god ide at tjekke aktivitetskalenderen for Høvelte, Sjælsø Sandholm Øvelsesterræn, da den del kan være spærret pga skydeøvelser.

I Sjælsølund var jeg heldig at se en spætte og ellers er turen rundt om Sjælsø fuld af mange forskellige fugle og mange forskellige kvægracer.

Hvis du er heldig, vil du kunne se isfuglen eller natuglen og ellers har skoven et rigt fugle liv af småfugle og flere forskellige rovfugle

I nærheden af stien gennem Hørsholm sumpskov mod gården skulle der være en kilde som hedder Helenekilde, men jeg kunne ikke finde en sti ind til den.

Har man lyst til at bade i søen, er der en strand og også flere badebroer.

Min tid rundt om søen var 2,5 timer.

 

Sjælsø rundtSjælsø rundt

Gåtur rundt om Pedersborg sø

 

Billeder fra min tur rundt om Pedersborg sø, hvor der er ca 3,2 km rundt om.

Pedersborg sø er den mindste af de 3 søer i Sorø.

Jeg startede gåturen ved Pedersborg kirke som er bygget oven på en vikingeboplads og fulgte Pedersborg søsti højre om.

Undervejs på turen ser du Pedersborg voldsted, som har omkranset borgen Pedersborg, som var Peder Thorstensøn’s privatborg i midten af 1100-tallet. Vælger du at gå på volden ender du ved kirken igen.

Er du heldig kan du se Pedersborg uglen, og elles må du som jeg, nøjes med redekassen.

Sorø camping har et lille fold med grise og geder og lige inden du når hovedvejen, som Sorø sø ligger på den anden side af vil du kunne se husholdningsskolen Ankerhus seminarium.

Søen har et stort fugleliv, hvor du ud over natuglen, også kan se grønbenet rørhøne, vandrikse, flagspætte, spætmejse, fiskehejre, rødhals, isfugl, vandstær, stor skallesluger, gøg, nattergal, lysbuet spætmejse, rødstjert.

Af planter du kan se rundt om søen er der skov-galtetand, gærde-snerle, ager-snerle, glat vejbred, hvid anemone, almindelig guldstjerne, vorterod, kattehale, slangeurt.

Samt mange forskellige sommerfugle.

Min tid rundt om søen var 45 minutter.

 

Pedersborg kirke ved Pedersborg sø

Billede 1 af 25

Billeder fra min gåtur rundt om Pedersborg sø

 

Gåtur rundt om Maglesø

Turen rundt om Maglesø er ca. 3 km.

Min gåtur rundt om Maglesø startede ved parkeringspladsen, hvor man skal ved af en del trapper inden man kommer ned til selve søen.

Man går ret tæt på søen, men der er et bredt bælte af siv og planter, så det er ikke altid man kan se vandet, alligevel er søen ret velbesøgt, måske fordi der også er mange stier ind i skoven, hvor man kan vandre af markerede stier og besøge Brorfelde Observatorium, som ligger i nærheden.

Søen er en af Danmarks reneste søer og ligger i det man kalder De Sjællandske alper, og der er masser at se hele vejen rundt.

Ved søen vil du kunne se småfugle som sangdrossel, rørsanger, vandriks eller de list større gråstrubet lappedykker, blishøne og rovfugle som fiskeørn og havørn.

Der er også mange forskellige flotte planter som løgkarse, hønsetarm, skovmærke, korsknap, eng-kabbeleje, som gør søen et besøg værd.

Min tid rundt om søen var 45 minutter.

 

Udsigt ud over Maglesø fra fra trapperne

Billede 1 af 23

Der er også en del trapper inden man kommer helt ned til søen

Gåtur rundt on Lyngby sø

 

Billeder fra min tur rundt om Lyngby sø, hvor der er ca 5,4 km rundt om.

Det er muligt at gå ved bredden rundt om Lyngby sø, hvor der er en Hjertesti, så det er muligt for alle at gå rundt om søen.

Området rundt om søen er en kombinationen af mose og skov.

Ved Søpromenaden er det muligt at leje båd og kano, eller få stillet sin sult. Spændende del af søen er nok Lyngby Åmose som er bundløs. Det er derfor ulovligt og farligt at gå udenfor stien.

På gåturen gennem mosen kan du være heldig at møde egern, rådyr og ræve og der skulle også være mink. Du kan også se en vindrossel, flagspætte eller en gransanger. Krybdyr som snoge, firben samt frøer og tudser lever også i mosen.

Blandt søens sjældne planter hører kæruld og soldug.

Midt på sommeren, nårdet er blevet mørkt ses tit sankthansorm.

Kan du lide at fiske, kan du fange medefisk som brasen og skalle, samt ål og karpe.

Min tid rundt om søen var 1 time og 5 minutter.

 

Søpromenaden ved Lyngby sø

Billede 1 af 27

Billeder fra min gåtur rundt om Lyngby sø

Gåtur rundt om Kimmerslev sø

 

Billeder fra min tur rundt om Kimmerlev sø, hvor der er ca 4,8 km rundt om.

Ved om Kimmerslev sø ligger Kimmerslev kirke og Kimmserslev vandmølle. Den er en af Danmarks ældste, men lå tidligere i Borup.

Stien rundt om søen er en Hjertesti i en blanding af trampesti, astalteret og grusvej.

Undervejs på gåturen vil du se piletræer nede i vandet, elletræer,fuglekirsebær ,ask ,slåen ,roser og brombær og også humleplanten.

Søen har også et rigt fugleliv med fugle som toppet lappedykker og rørhøg, rørsanger, sumpmejse, troldand, grønbenet rørhøne og mursejler. Den lokker også en trækkende fiskeørn til

Min tid rundt om søen var 55 minutter

 

Kimmerslev kirke

Billede 1 af 18

Ligger lige ned til Kimmerslev sø

Gåtur rundt om Ishøj søerne

 

Billeder fra min tur rundt om Ishøj søerne, hvor gåturen blev til en distance på ca. 8.4 km rundt om.

Søerne er en del af Strandparken, som består af kunstige søer og et strandområde, som blev bygget i 1970’erne. Lille Vejlesø hører til Hundige og Jægersø hører til Ishøj. Strandparken inkluderer også 4 søer ved Brøndby strand

Ved søbredden vil du bla. se strandkogleaks, strandasters, egernhalebyg. I skoven vokser eg og fyr og du kan finde orkidéen Skov-hullæbe.

Af fugle er der blishøns, fiskehejrer, gråænder, troldænder ved vandet og nattergal, tornsanger, rørsanger og skovskade i skoven.

Under broen mellem de 2 søer, holder Oscar under broen til. Oscar er en af De 6 glemte kæmper af Thomas Dambo.

På en del af turen rundt om søerne er der en trampesti, hvor man går midt inde i sivene. Jeg endte med at vende om, og tage turen gennem et villakvarter, da jeg blev stoppet af et vandløb.

På en sommerdag, kan man slutte gåturen af med en tur på stranden

Min tid rundt om søen var 1 time og 50 minutter.

 

Udsigt ud over Lille Vejlesø ved Hundige

Billede 1 af 20

Billeder fra min tur rundt om Strandparken i Hundige og Ishøj

Gåtur rundt om Haraldsted sø

Billeder fra Haraldsted sø

Turen rundt om Haralsted sø er ca. 16 km.

Søen er en del af Oplevelsesstien i Ringsted Kommune. Den blev indviet i 2017 og stien går der, hvor det er muligt at gå nær vandet.

I 1970 valgte man at dele søen på i 2 med en dæmning da københavnerne fik en del af deres drikkevand fra Haraldsted Sø og man stadig havde mulighed for at bruge den ene del af søen som badesø. Den kalder man nu for Tivoli søen.

Som barn var jeg medlem af Ringsted sportsfiskerforening, hvor vi medefiskede på dæmningen eller fra både. Er man ikke til at fiske, kan man også være med i Ringsted roblub, hvis man vil se søen indefra.

De 2 foreninger ligger ved siden af hinanden og starter man der vil man starte med at gå lige ned til vandet og derefter går gennem Vrangeskov, som også indeholder seværdigheder fra tiden ved Grevensfejde, med ridebanen og ruinen fra borgen Valsøgård og den mere moderne med et mountrainbike track.

Er du heldig kan du se en havørn, som bor ved søen hele året, de sidste par år er der også observeret andre ørne, glenter og høge fugle. Er du ikke til rovfugle, kan du også se mange af de mere fredelig fugle som grågåsen, toppet lappedykker og blisanden eller vadefuglene dobbeltbekkasinen og rødben.

Min tid rundt om søen var 3 timer.

 

Haraldsted sø rundtHaraldsted sø rundt

Gåtur rundt om Gyrstinge sø

Billeder fra min tur rundt om Gyrstinge sø, hvor der er ca 8,7 km rundt om.

Københavns vandforsyning brugte søen til drikkevand indtil 2009, hvor vandet i søen er faldet med 2 meter siden det stoppede, og har nu sit naturlige leje igen.

Jeg valgte at starte turen ved Kilden i Store bøgeskov, og bruge vandet til at drikke under gåturen. I gamle dage blev baptisterne døbt der. Den skulle også have helbredende kræfter. De skulle være stærkest Sankt Hans aften.

Det meste af gåturen rundt om søen foregår på trampesti tæt på vandet, men enkelte steder er stien trukket væk fra søen af hensyn til fuglelivet.

En sø med et rigt fugleliv, og det er den første sø, hvor jeg har oplevet af fuglene fløj i flok.

Udover havørnen kan du også se gravand og toppet lappedykker, fjordterne, gulspurv og skarv.

Rundt om søen kan du se planter som blå- og hvide anemonerne, astragel, krybende baldrian, krybende læbeløs. Er du meget heldig vil du kunne se orkideerne langsporet gøgelilje og rederod.

Gyrstinge sø er også en god fiske, hvor man bla kan fange gedde, sandart, aborre, ål, karper, brasen, suder, grundling, pig smerling og løje. Fiskevandet deles mellem Ringsted sportsfiskerklub og lystfiskerforeningen.

Min tid rundt om søen var 1 time og 45 minutter.

 

Kilden ved Gyrstinge sø

Billede 1 af 27

Skulle have helbredende kræfter

Gåtur rundt om Gurresø

Billeder fra min gåtur rundt om Gurresø, hvor der er ca 12 km rundt om, og 15 km når man tager slotsruinen med

Gurresø er en af de få søer, hvor man kan gå næsten hele vejen rundt ved vandet. Det er dog ikke lige nemt at se det pga. rørskov, men der er ofte huller, så man kan se vandet, så det er lidt mere en tur i skoven, end rundt om søen.

Ved Gurre Sø bor toppet lappedykker , hættemåge , hvinand og flere andre andefuglearter. Fiskeørn, havørn og rørhøg ses også ved søen.

Søens planter indeholder gul iris, kærmysse, kattehale, bittersød natskygge. I efteråret kan man ed søens vest- og nordbred finde rørhatte, kantareller, pigsvampe.

Under gåturen rundt om Gurresø kommer du til Storeø hvis bund om sommeren er dækket anemoner, derfor har den fået tilnavnet Anemoneøen. Broen over til øen vil ikke blive vedligeholdt, så på et tidspunkt vil den blive fjernet og man håbet øen så vil blive til yngleplads for søens rovfugle.

Der er også urørt skov med gamle bøgetræer med huller i. Det skulle have samme helbredende virkning at gå igennem disse huller, som hvis man drikker fra de hellige kilder.

Nogle pudsige stednavne ved søen er Pigernes vadested og Mudderhullerne.

I nærheden af Gurresø, findes også Gurreslotsruin, hvor sagner fortæller at Valdemar Atterdag, hver nat rider rundt på sin sorte hest med sit jagtselskab- Det skulle være Guds straf for kongens bemærkning: ”Lad blot Gud bevare sit Himmerige, hvis jeg kan beholde mit elskede Gurre”.

Et andet sagn fortæller, at Kong Valdemar Atterdags elskerinde Tovelille havde en ring, der tryllebandt ham så stærkt, at han selv efter hun var død tog hende med rundt på sine rejser i en kiste – indtil ringen blev taget af hendes finger og kastet i Gurre Sø.

Går man ca 100 meter modsat søen, kan man se ruinen efter Sankt Jakobs kapel

Min tid rundt om søen var 2 timer og 45 minutter.

 

Skovbundsplanter ved Gurresø

Billede 1 af 16

Billeder fra min tur rundt om Gurresø

Gåtur rundt om Glumsø sø

 

Turen rundt om Glumsø sø er ca. 4 km.

Stien er lavet som en hjertesti, med grussti det meste af vejen, så der er gode muligheder for alle at gå rundt om den.

Søen skulle også have Danmarks mindste badestrand, med en ca 20 meter bred strand hvor søen har sandbund.

Der har tidligere været en badestrand i Glumsø og man har for nylig genoprettet den, efter vandet i flere år har været rent nok til at kunne få det blå flag.

Der skulle også være en svømmeklub for vinterbadere.

Min tid rundt om søen var 40 minutter.

 

Glumsø sø rundtGlumsø sø rundt
Vitamin D
holzhallenbau
Software gestützte Laufbandanalyse & Laufanalyse zur Laufstil-Bestimmung
Event & Limousinenservice vip
Videoproduktion Düsseldorf